Metody

Jakými metodami budeme pracovat?

Rozhovor je nejen základním prostředkem dorozumívání mezi lidmi, ale také základní psychoterapeutickou metodou.

Gestalt psychoterapie. Otevřený psychoterapeutický systém, který klade důraz na prožívání v přítomnosti – princip tady a teď, prohlubování uvědomování si pocitů, emocí a myšlenek a schopnosti přijmout za ně zodpovědnost. Gestalt terapie se nezaměřuje na to, co je patologické, ale na osobní růst. Tu část minulosti, která už je překonaná, nevyhovující, je třeba dokončit a uzavřít. Klient zkoumá své potřeby, postoje, hodnoty, ale i předsudky společně s terapeutem. Terapeut poskytuje klientovi podporu v náročných situacích a posiluje jeho schopnost sebepodpory. Kontakt mezi terapeutem a klientem je setkání člověka s člověkem.

Práce s tělem. Tato technika nám umožňuje lépe propojit naši psychickou a tělesnou stránku, učí nás na tělesné úrovni prožívat kladné i záporné city, včetně hněvu. Právě prožívání hněvu se často bráníme, protože jsme byli naučeni, že je to něco nepatřičného, něco, co se nedělá.

Relaxační techniky na uvolnění stresu, navození tělesné i duševní rovnováhy.

Imaginace, tedy tvůrčí představivost, zahrnuje v sobě možnost podívat se na realitu novým, obohacujícím pohledem.

Práce se sny. Naše sny nejsou náhodné, je to zpravidla způsob, kterým nám naše podvědomí naznačuje něco pro nás významného.

Netradiční techniky podle potřeby klienta a povahy jeho problému.