Psychologická diagnostika

Pro děti i pro dospělé:

  • Psychologické testy inteligence
  • Psychologické testy osobnosti
  • Volba střední nebo vysoké školy
  • Volba nebo změna povolání
  • Psychologické vyšetření k různým účelům
  • Posouzení školní zralosti

Délka psychologického vyšetření: cca 2,5 až 3 hodiny, po vyhodnocení testů, zpracování výsledků a vytvoření závěrů následuje osobní konzultace s klientem

Písemná zpráva z vyšetření se vydává pouze v případě, že si ji klient vyžádá.

Ceny:

  • Psychologické vyšetření, vyhodnocení testů a sdělení výsledků klientovi formou osobní konzultace: 1500 Kč
  • Písemná zpráva z psychologického vyšetření: 400 Kč