Strach ze sociálních situací v dospívání

Leckdo vzpomíná na dobu, kdy byl na střední škole, jako na nejkrásnější léta života – žádné starosti, bláznivé zážitky s kamarády, celý dlouhý život před sebou. A přesto je právě tato doba pro mnohé dospívající velmi těžká. Jaká úskalí zde mohou čekat? K psychologovi často přicházejí mladí lidé, kteří něčím nezapadají mezi ostatní, jsou uzavřenější, nedovedou se tak bavit jako oni a cítí se velmi osamělí a nešťastní. V období dospívání člověk sám sebe více porovnává s vrstevníky, na jednu stranu má potřebu se za každou cenu něčím odlišit, ale zároveň potřebuje, aby ho ostatní brali a respektovali a velmi úkorně prožívá, má-li pocit, že mezi nimi neobstojí, ať už jde o vzhled, vlastnosti, schopnosti nebo školní výkony. Stud, tréma, pocit, že je divný, trapný a ostatní jenom nudí, jedince tak svazuje, že se kontaktu s druhými a sociálním situacím začne vyhýbat. Typické jsou psychosomatické potíže, „útěky do nemoci“ a vzhledem k tomu, že člověk ze sociálních situací uniká, ztrácí praxi a komunikace je pro něj stále obtížnější.

Jak může psycholog a psychoterapeut účinně pomoci:

  • je svému klientovi oporou za všech okolností
  • pomůže mu poznávat souvislosti mezi myšlenkami, emocemi, tělesnými pocity a projevy a tím je dostávat  pod kontrolu
  • pomůže mu lépe poznat sebe sama v kontextu vlastní historie, posílit vnitřní zdroje a zdravé sebevědomí
  • spolu s ním hledá způsoby, jak začít extrémní nesmělost překonávat a umožní mu si je vyzkoušet