Úvod

Nabízím odbornou psychologickou pomoc všem, kdo se octli v obtížné životní situaci a odhodlali se ji řešit. Často ke mně přicházejí lidé, kteří se na úvod omlouvají, že mě svým problémem vůbec zatěžují. Dlouho váhali, zda se s ním přijít svěřit, když se jim vlastně nic tak zlého neděje a mnozí okolo jsou na tom daleko hůře. Právě tento první krok, objednat se k psychologovi, často vyžaduje největší odvahu, ale může být také počátkem změny k lepšímu.

Jak tedy definovat obtížnou životní situaci z pohledu psychologa? Je to stav, kdy se psychicky necítíme dobře. Někdy víme, proč tomu tak je a navštívíme psychologa, abychom si utřídili myšlenky, které nám víří hlavou, aniž bychom je dokázali zastavit. Svěříme se mu se svou bolestí a v bezpečném prostředí se můžeme vyplakat a vyvztekat. Jsou ale i situace, kdy nedokážeme přijít na to, proč se cítíme tak zle, protože nám z vnějšího pohledu vůbec nic nechybí. Právě zde můžeme za pomoci psychologa a psychoterapeuta, který nám bude průvodcem na cestě za poznáním sebe sama, rozkrýt, co se to s námi děje a skrze současnost nahlédnout do své minulosti. Postupně budeme odhalovat pro nás typické způsoby chování, prožívání a myšlení a získáme podporu tam, kde se rozhodneme ke změně. A zároveň si opatrně zkusíme v reálném životě třeba jenom malý krůček jinam a jinak, než jsme byli doposud zvyklí.

Proces psychoterapie je nenásilný, a proto si leckdy ani nevšimneme, že se náš život pomalu mění k lepšímu právě díky tomu, že jsme vyhledali odbornou pomoc psychoterapeuta a odhodlali se tak k účinné práci na sobě. Psychologovi se můžeme svěřit s pocity a myšlenkami, které bychom se neodvážili říct nikomu ze svých blízkých. Psycholog nás za ně nebude soudit, protože není partner, rodič ani kamarád a neočekává od nás, že bychom se měli chovat a přemýšlet určitým způsobem. Jeho úloha je být nám průvodcem a oporou na cestě k psychické vyrovnanosti a spokojenému životu.

S čím mohu pomoci:

 • konflikty v mezilidských vztazích, neshody v rodině
 • stres, nedostatek času, syndrom vyhoření
 • pocity osamělosti, stydlivost, tréma
 • problémy se spánkem, vnitřní nespokojenost
 • strach udělat v životě změnu, přechod do nové životní fáze
 • fobie, úzkost, panická porucha, deprese
 • potíže při hledání partnera, seznamování
 • „tikající biologické hodiny“
 • partnerské problémy včetně potíží v sexuální oblasti, žárlivost a nevěra
 • péče o děti a rodinu v době rozvodu, střídavá péče
 • problémy spojené s dospíváním
 • výchovné a školní problémy u dětí, šikana
 • psychodiagnostika dětí i dospělých
 • školní zralost dítěte, předčasný nástup dítěte do školy
 • psychodiagnostika pro účely profesní orientace
 • výběr nebo změna školy, popř. zaměstnání
 • individuální supervize
 • a další

Nejsem klinický psycholog. Služby poradny proto nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou, a tak není třeba vést žádné záznamy o klientech. V poradně proto nevyžaduji vaše osobní údaje, je možné, abyste vystupovali anonymně, přejete-li si to. Jinak budou vaše osobní údaje zpracovány v souladu s GDPR. Naprostá diskrétnost je samozřejmostí.

Vážení a milí stávající i noví klienti,

v současné době se můžeme setkávat osobně v poradně i formou telefonických a online konzultací (Google Meet, WhatsApp, Skype).

Michaela Šleglová