O mně

PhDr. Michaela Šleglová

Mám pestré pracovní zkušenosti, a to nejen jako psycholog. Jsem za ně velmi vděčná, protože mi umožňují pohlížet na životní příběhy mých klientů v širších souvislostech a věřím, že i s hlubším pochopením. Podobně jako moje profesní cesta se ani má vlastní cesta životem neubírala vždy přímo a dnes, s odstupem času, i tuto svou osobní zkušenost vnímám jako cennou a jsem za ni ráda. Snažím se přijímat fakt, že život přináší nečekané změny a překvapení všeho druhu a o to víc si vážit každého dne, který mohu prožít v klidu, v přítomnosti lidí, kteří jsou mi blízcí a v činnostech, které mě těší.

PhDr. Michaela Šleglová

Moje psychologické vzdělání

  • Jednooborová psychologie na FF UK v Praze
  • 5 letý akreditovaný výcvik v Gestalt terapii (Dialog – Český institut pro výcvik v Gestalt psychoterapii)
  • 4 roky doktorandského studia na LF UK, obor Lékařská psychologie a psychopatologie
  • V oboru se dále vzdělávám, průběžně navštěvuji odborné semináře a přednášky, věnuji se osobnostnímu rozvoji. Svou práci pravidelně superviduji.

Má profesní činnost psychologa

1997 - dosud

Soukromá psychologická praxe – Psychologická poradna pro dospělé a děti

2016 - dosud

Modrý klíč Praha 4 (externí spolupráce – individuální supervize)

2018 - dosud

Centrum psychologicko – sociálního poradenství Středočeského kraje, pracovistě Nymburk

2021 - dosud

Tichý svět Praha 4 (externí spolupráce – individuální supervize)

2017 - 2021

OSPOD Brandýs nad Labem (externí spolupráce)

2014 - 2018

PPP Středočeského kraje, pracoviště Praha-východ

2012 - 2016

Rodinné centrum Zdeňka Matějčka, Praha 9 (externí spolupráce v oblasti náhradní rodinné péče)

2014

Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA, Kladno

2010 - 2012

ZŠ Mendelova, Praha 4 (školní psycholog)

2008 - 2010

DOM, Praha 8, psychoterapeut a socioterapeut (terapie a edukace mladých lidí bez rodinného zázemí)

2006 - 2014

Gymnasium Jižní Město, Praha 4, školní psycholog (konzultace pro studenty, rodiče a zaměstnance, psychodiagnostika)

2006 - 2009

TH klinika Praha (konzultace v oblasti partnerských a sexuálních obtíží)

2006

Azylový dům FOD, Hostivice