Psychologické konzultace

Nabízím odbornou psychologickou pomoc klientům v nejrůznějších životních fázích a situacích. Často ke mně přicházejí lidé, kteří se na úvod omlouvají, že mě svým problémem vůbec zatěžují. Dlouho váhali, zda se s ním přijít svěřit, když se jim vlastně nic tak zlého neděje a mnozí okolo jsou na tom daleko hůře. Právě tento první krok, objednat se k psychologovi, někdy vyžaduje největší odvahu, ale také může být počátkem změny k lepšímu.

Objednat se na konzultaci Zobrazit v ceníku

Jednorázová psychologická konzultace

Je určená především pro toho, kdo potřebuje vyřešit nějaký akutní problém, vyrovnat se s životní ztrátou, anebo se zorientovat ve složité osobní situaci, ale neplánuje dlouhodobě docházet k psychologovi. Standardní délka trvání je 80 minut.

Objednat se na konzultaci Zobrazit v ceníku

Individuální psychoterapie

Zpravidla vyhledáme psychologa tehdy, když se psychicky necítíme dobře. Někdy nám také psychologickou péči doporučí lékař, který naznačí, že naše fyzické problémy mohou být důsledkem psychické nerovnováhy. Když víme, co se s námi děje, psychologa navštívíme s úmyslem utřídit si myšlenky, které nám často víří hlavou, aniž bychom je dokázali zastavit. Svěříme se mu se svým trápením a v bezpečném prostředí se můžeme vyplakat a vyvztekat. Jsou ale i situace, kdy nedokážeme přijít na to, proč se cítíme tak zle, protože jako by nám z vnějšího pohledu nic nechybělo.
S pomocí psychologa, který nám bude průvodcem na cestě za poznáním sebe sama, můžeme pak prostřednictvím psychoterapie rozkrýt, co se děje a skrze současnost nahlédnout do své minulosti. Postupně budeme odhalovat pro nás typické způsoby chování, prožívání a myšlení a získáme podporu tam, kde se rozhodneme ke změně. Také si začneme více všímat řeči našeho těla, které nefunguje autonomně, ale je propojené s našimi emocemi, myšlenkami, pamětí. A zároveň si opatrně zkusíme v reálném životě třeba jenom malý krůček jinam a jinak, než jsme byli doposud zvyklí.
Proces psychoterapie je nenásilný, a proto si leckdy ani nevšimneme, že se náš život pomalu mění k lepšímu právě díky tomu, že jsme vyhledali odbornou pomoc psychoterapeuta a odhodlali se tak k účinné práci na sobě. Psychologovi se můžeme svěřit s pocity a myšlenkami, které bychom se neodvážili říct nikomu ze svých blízkých. Nemusíme se obávat, že by nás za ně soudil, protože není náš partner, rodič ani kamarád a neočekává od nás, že se budeme chovat a přemýšlet určitým způsobem. Jeho úloha je být nám průvodcem a oporou na cestě k psychické vyrovnanosti a spokojenému životu.

Objednat se na psychoterapii

Párová psychoterapie

Hledáme partnera pro život v páru, abychom ho měli s kým sdílet, s kým založit rodinu. Ideálně nám společný život přináší pocit jistoty, spokojenosti a naplnění, ale šťastně prožít celý život ve dvou se podaří jen některým. Vzhledem k tomu, že se každý z nás v průběhu života nějak mění a vyvíjí, mohou přijít chvíle, kdy začíná váznout komunikace. Najednou máme pocit, že si s partnerem přestáváme rozumět, rozcházejí se naše zájmy a priority. Křehká rovnováha ve vztahu může být také narušena zásahem zvenčí. Pocítíme – li partnerský problém, který sami nedokážeme vyřešit, pak se každopádně vyplatí vyhledat odbornou pomoc raději dříve než později.

Objednat se na psychoterapii Zobrazit v ceníku

Online a telefonické konzultace

Setkání můžeme uskutečnit i na dálku, a to formou videohovoru přes Google Meet, WhatsApp nebo Skype anebo telefonicky.

Objednat se

Individuální supervize

Nabízím individuální supervizi především (ale nejenom) pro zařízení sociálních služeb, školská zařízení a pro ty, kteří v těchto organizacích pracují.

Kontaktujte mě

Psychologická diagnostika

Pro děti a dospělé:

  • Psychologické testy inteligence
  • Psychologické testy osobnosti
  • Volba střední nebo vysoké školy
  • Volba nebo změna povolání
  • Posouzení školní zralosti
  • Doporučení pro individuální vzdělávání
  • Komplexní psychologické vyšetření na přání klienta
  • Psychologický pohovor s dítětem zaměřený na jeho potřeby a přání ohledně rodičovské péče (např. výhradní nebo střídavá péče po rozvodu rodičů)

Délka psychologického vyšetření: cca 1 až 3 hodiny, po vyhodnocení testů, zpracování výsledků a vytvoření závěrů se uskuteční osobní konzultace s klientem. Písemná zpráva z vyšetření se vydává pouze v případě, že si ji klient vyžádá.

Objednat se na diagnostiku Zobrazit v ceníku